Nieuws Land- en Tuinbouw

K0120-kleinK1849-kleinM2503_mg_zuckerrübeDKMM0060-klein

 

 


IRS informeert: Bladbemesting kan zinvol zijn
Gepubliceerd op: 12 juni 2015

Dat bladbemesting zinvol kan zijn wisten wij al. Maar als een gewaardeerd instituut als het Instituut voor Rationele Suikerproductie (IRS) ons ook op de stelling attendeert met hun nieuwsbericht van 10 juni jl., dan mogen wij aannemen dat de bietenteler extra gewaarschuwd is om daar waar nodig (eventueel preventief) ook daadwerkelijk bladbemesting toe te passen. IRS attendeert op de elementen borium, mangaan en magnesium, drie elementen die in de bladmeststof EPSO Microtop®  aanwezig zijn. Landbouwkundig en prijstechnisch gezien is EPSO Microtop een aanbevelenswaard product, ook binnen  de bietenteelt.  Qua productomschrijving zie deze link, maar nu al de kracht van EPSO Microtop®:

– Is top qua samenstelling: Met 15% MgO (magnesium), 31% SO3 (zwavel), 0,9% B (borium) en 1% Mn (mangaan). alle elementen in water oplosbaar,
– Is top qua gebruik: met 50 kg EPSO Microtop per ha krijgen de planten via het blad 7,5 kg MgO, 15,5 kg SO3, 450 gram borium en 500 gram mangaan!
– Met een één- of meervoudige toepassing wordt de topbehoefte aan magnesium en zwavel alsook de onderhoudsbehoefte aan borium en mangaan van de gewassen gedekt.
– Is top qua wateroplosbaarheid: laat geen residu achter, dus geen zorgen dat de spuitdoppen verstopt raken, en is bijzonder zacht voor het gewas (lage zoutindex).
– Is top qua mengen met de meeste gewasbeschermingsmiddelen (GBM): gebruiksaanwijzingen van de fabrikanten van die middelen dienen te worden opgevolgd.
– Is top qua efficiency: met een EPSO Microtop bespuiting – in combinatie met GBM – wordt een gunstig geprijsde voedingsstoffenvoorziening van magnesium, zwavel, borium en mangaan bereikt zonder extra toedieningskosten.

Om het betreffende, interessanter IRS nieuwsbericht te lezen verwijzen wij u beleefd naar dit nieuwsbericht.


Rol magnesium absoluut niet onderschatten
Gepubliceerd op: maandag, 20 april 2015

De voedingsstof magnesium (Mg) is een belangrijke bouwsteen voor de groei en bloei van de planten, maar ook een zeer belangrijk mineraal voor de gezondheid van mens en dier. Volgens Jaap Brink, voorheen area manager NL van K+S Benelux te Breda maar heden actief onder de naam Brink Business en binnen NL agent voor o.a de K+S KALI GmbH kalium- en magnesiumproducten, wordt de essentiële rol van magnesium bij de bemesting van de land- en tuinbouwgewassen onderschat. “In de bemestingsplanning speelt magnesium vaak geen of slechts een ondergeschikt rol, terwijl magnesium een doorslaggevende bijdrage levert aan de opbrengst- en kwaliteitsverhoging van het gewas.” meldt Brink. “Het is bekend dat magnesium noodzakelijk is in heel wat meer functies dan alleen maar voor de productie van bladgroen. Een gebrek aan magnesium doet zich niet alleen voor als het magnesiumgehalte in de bodem laag is maar ook in droge periodes en een eenzijdige bemesting kunnen magnesiumgebreken in gewassen veroorzaken en dat realiseert de teler zich niet altijd”, vervolgt hij.

Niet alleen magnesium, maar ook elementen als zwavel, borium, mangaan en zink verdienen qua bodem- en bladbemesting hun aandacht. Via bladbemesting voldoen de producten uit de EPSO familie volledig aan deze vraag.

Lees meer over dit onderwerp.